ส่งคำร้องขอเปลี่ยน E-Mail

ส่งหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อขอเปลี่ยนอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนบัญชี เนื่องจากอีเมลใช้งานไม่ได้ ลืมรหัสอีเมล หรือกรณีอื่น ๆ

กรอกแบบฟอร์ม

สถานะคำร้อง

หมายเลขเคส
1. กรอกข้อมูล
2. รอพิจารณา
3. แก้ไข
4. อนุมัติ