ดำเนินการเปลี่ยน E-Mail

ส่งหลักฐานเพื่อขอเปลี่ยนอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน Login ID เนื่องจากอีเมลใช้งานไม่ได้ ลืมรหัสอีเมล หรือกรณีอื่นๆ

ส่วนของผู้ครอบครองบัญชี

อัพโหลดเอกสาร

กรอกข้อมูล

ระบุข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ต้องการเพิ่มให้ถูกต้อง ระบบจะดำเนินการบันทึกตามข้อมูลที่ท่านระบุไว้หากอนุมัติ