ยังไม่มีสินค้าวางจำหน่ายในขณะนี้!

วิธีการซื้อและใช้งานไอเทมจาก Premium Shop
  • ทำการ Login ด้วยบัญชีเกมที่ต้องการหักเงิน Cash จากการซื้อไอเทม Premium Shop
  • กดปุ่มซื้อไอเทมที่ต้องการ ระบบจะถามยืนยันการซื้อหลังจากนั้นจะทำการหักเงิน Cash บัญชีเกมนั้น
  • หลังจากนั้นระบบจะปรากฏ Gift Code โดยสามารถนำโค้ดนี้ไปใช้งานได้กับบัญชีเกมบัญชีอื่นหรือบัญชีปัจจุบันก็ได้ (โดยโค้ดมีอายุการใช้งานหลังจากการซื้อ 2 เดือน)
  • นำ Gift Code ไปใช้งานในส่วนของเมนู Gift Code หน้าเว็บไซต์ ไอเทมที่ต้องการจะแอดเข้าบัญชีนั้นเมื่อใช้งานสำเร็จ