นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์ หรือก่อนสมัครไอดี

เมื่อซอฟแวร์เกมทำงานผิดพลาด โปรแกรมจะสอบถามคุณถึงความต้องการ ในการส่งข้อมูลแจ้งข้อผิดพลาดให้เราแก้ไขได้ง่ายขึ้น หากผู้ใช้งานไม่ยอมรับในเงื่อนไขเหล่านี้ ผู้ใช้งานสามารถกด Don't Send หรือปิดโปรแกรมได้โดยโปรแกรมจะทำลายข้อมูลทิ้ง และไม่มีข้อมูลใดๆ ส่งมาให้ทางเรา

ข้อมูลเหล่านั้นมีอะไรบ้าง?
  • ไฟล์ Crash Dump ซึ่งระบุตำแหน่งหน่วยความจำ (Address) และข้อมูลภายในหน่วยความจำของซอฟแวร์เกม
  • ข้อมูลสเปคคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบุชื่อรุ่น CPU ขนาดหน่วยความจำ (RAM) จำนวนแกน CPU (CPU Core)
  • ชื่อตัวละครของผู้เล่น
  • IP Address
  • ข้อความอื่นๆ ซึ่งผู้ใช้งานระบุในช่องข้อมูลเพิ่มเติม
เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำอะไร?
  • เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดต่างๆ (Bugs) ที่เกิดขึ้น
  • เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้ดียิ่งขึ้นในสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน
คุณส่งข้อมูลเหล่านี้ให้บุคคลที่สามหรือไม่?

เราไม่มีนโยบายการส่งข้อมูล Crash Dump ให้แก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าจะช่องทางใดๆ ก็ตาม ผู้ที่ทราบข้อมูลเหล่านี้ มีเพียงผู้พัฒนา (Programmer) และผู้เกี่ยวข้องใน MoveON Game เท่านั้น

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้นานเท่าใด?

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อตรวจสอบและแก้ไขความผิดพลาดของซอฟแวร์เกมที่เกิดขึ้น และเมื่อผู้พัฒนาทำการแก้ไขปัญหาเสร็จแล้ว หรือข้อมูลไม่จำเป็นต้องใช้งานแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะถูกลบออกจากระบบอย่างถาวร

หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ ทางเราจะทำการอัพเดทแก้ไขในหน้านี้

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 29 สิงหาคม 2563