คำถามที่พบบ่อย FAQ

รวบรวมคำตอบ วิธีแก้ไขปัญหาหรืออื่นๆ ที่ผู้เล่นถามบ่อยที่สุด

สำหรับการเติมเงินสามารถเติมด้วยบัตรเงินสด Truemoney และบัญชีธนาคารออนไลน์ Paypal เท่านั้น เมื่อเติมแล้วจะได้หน่วยเงินในเกมเป็น Cash โดยจะได้ตามอัตราการเติมเงินของแต่ละราคา ใช้ซื้อสินค้าภายในเกมและบริการต่างๆ บนเว็บ เช่น Premiem Shop และ PC Bonus สำหรับอัตราการเติมเงินแต่ละชนิดสามารถตรวจสอบได้ที่นี่ เติมเงิน

ภาพยืนยันตัวตนคือรูปถ่ายล่าสุดของเจ้าของบัญชีพร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนและใบบันทึกด้วยลายมือ ด้านล่างนี้เป็นแนวทางปฏิบัติในการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและใบบันทึกด้วยลายมือ เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนของทั้งสองอย่างทำให้เราสามารถยืนยันตัวตนของเจ้าของบัญชีได้อย่างมั่นใจ

เหตุใดเราจึงต้องการสิ่งนี้
การทำเช่นนี้จะทำให้เรารู้ว่ารูปภาพเป็นปัจจุบันและทำให้คนอื่นปลอมตัวคุณเป็นเรื่องยาก หมายเหตุ: เฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเท่านั้นที่จะเห็นภาพของคุณเมื่อคุณส่งมา จากนั้นจะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับโดยไม่มีการเผยแพร่ใดใด
กระดาษที่เขียนด้วยลายมือต้องมีคำว่า "Audition MoveOn" แนบชิดกับตัวหรือใบหน้า
รวมถึงระบุวันที่ปัจจุบันให้ถูกต้องดังภาพข้างต้น (วันที่/เดือน/ปีพ.ศ.หรือค.ศ.) และจุดประสงค์การขอดำเนินการ ลายมือที่เขียนทั้งหมดและบัตรประจำตัวประชาชนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน หากส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารมีการบดบังจากมือ, ผม, แขน, เครื่องประดับ ฯลฯ อาจถูกปฏิเสธการดำเนินการได้
 • ขั้นตอนการขอเปลี่ยนอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน Login ID เนื่องจากอีเมลใช้งานไม่ได้ ลืมรหัสอีเมล หรือกรณีอื่นๆ โดยมีค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนจำนวน 90 บาท ดังนี้
  1. ถ่ายภาพยืนยันตัวตนและใบบันทึกด้วยลายมือ ดูรายละเอียดและวิธีที่ถูกต้อง
  2. ถ่ายรูปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/Passport หรือสำเนาทะเบียนบ้าน โดยเลขบัตรประจำตัวประชาชนต้องตรงกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของ Login ID ที่ลงทะเบียนไว้
  3. ระบุ Login ID ที่ต้องการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล วันเกิดที่ใช้ลงทะเบียน อีเมลเดิม อีเมลใหม่ต้องการจะเปลี่ยน
  4. ระบุเลขบัตรทรูมันนี่ 90 บาท
  5. ส่งอีเมลล์มาที่ ถ้าส่งเรียบร้อยเเล้ว รอดำเนินการ 1-7 วันทำการ
 • ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงเลขบัตรประชาชนที่ใช้ลงทะเบียน Login ID เพื่อโอนย้ายสิทธิ์ Login ID นี้ให้ผู้เล่นอื่นครอบครอง โดยมีค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนจำนวน 150 บาท ดังนี้
  1. ถ่ายภาพยืนยันตัวตนและใบบันทึกด้วยลายมือ ดูรายละเอียดและวิธีที่ถูกต้อง
  2. ถ่ายรูปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/Passport หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ครอบครอง คนเดิม โดยเลขบัตรประจำตัวประชาชนต้องตรงกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของ Login ID ที่ลงทะเบียนไว้
  3. ถ่ายรูปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/Passport หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ครอบครอง คนใหม่
  4. ระบุ Login ID ที่ต้องการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  5. ส่งอีเมลล์มาที่ ถ้าส่งเรียบร้อยเเล้ว รอดำเนินการ 1-7 วันทำการ
(*หมายเหตุ หากต้องการเปลี่ยนข้อมูลอีเมลและเลขบัตรประจำตัวประชาชนรวมทั้ง 2 อย่าง มีค่าธรรมเนียมเพียง 200 บาทเท่านั้น โดยต้องส่งหลักฐานให้ครบและระบุข้อมูลให้ชัดเจนดังข้อมูลข้างต้นทั้ง 2 อย่าง)
 • สำหรับเปลี่ยน E-mail
  1. Login ID ที่ทำการขอเปลี่ยนข้อมูล :_____________________
  2. มีความประสงค์จะเปลี่ยนข้อมูล : E-mail
  3. หมายเลขบัตรประชาชน :__________________
  4. E-mail ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน :______________________
  5. ระบุเลขบัตร Truemoney ราคา 90 บาท
  6. แนบไฟล์ ภาพถ่ายยืนยันตัวตน ภาพถ่ายใบบันทึกด้วยลายมือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  7. เบอร์โทรฯ ติดต่อกลับ (ถ้ามี)
 • สำหรับเปลี่ยน หมายเลขบัตรประชาชน
  1. Login ID ที่ทำการขอเปลี่ยนข้อมูล :_____________________
  2. มีความประสงค์จะเปลี่ยนข้อมูล : หมายเลขบัตรประชาชน
  3. หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง คนเดิม :__________________
  4. หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง คนใหม่ :__________________
  5. ระบุเลขบัตร Truemoney ราคา 150 บาท
  6. แนบไฟล์ ภาพถ่ายยืนยันตัวตน ภาพถ่ายใบบันทึกด้วยลายมือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  7. เบอร์โทรฯ ติดต่อกลับ (ถ้ามี)
 • สำหรับเปลี่ยน E-mail และ หมายเลขบัตรประชาชน
  1. Login ID ที่ทำการขอเปลี่ยนข้อมูล :_____________________
  2. มีความประสงค์จะเปลี่ยนข้อมูล : E-mail และ หมายเลขบัตรประชาชน
  3. หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง คนเดิม :__________________
  4. หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ครอบครอง คนใหม่ :__________________
  5. E-mail ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน :______________________
  6. ระบุเลขบัตร Truemoney ราคา 200 บาท
  7. แนบไฟล์ ภาพถ่ายยืนยันตัวตน ภาพถ่ายใบบันทึกด้วยลายมือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  8. เบอร์โทรฯ ติดต่อกลับ (ถ้ามี)
 • Change E-mail
  1. Login ID to change data :_____________________
  2. There is a need to change the information : E-mail
  3. ID card :__________________
  4. New E-mail to change :______________________
  5. Please specify Truemoney number and price 90 Baht
  6. Attached Files :: Photo verification , Handwritten photos , ID card
  7. Telephone number (if any)
 • Change ID card number
  1. Login ID to change data :_____________________
  2. There is a need to change the information : ID card
  3. ID card the original user :__________________
  4. ID card the new user :__________________
  5. Please specify Truemoney number and price 150 Baht
  6. Attached Files :: Photo verification , Handwritten photos , ID card
  7. Telephone number (if any)
 • Change E-mail and ID card
  1. Login ID to change data :_____________________
  2. There is a need to change the information : E-mail and ID card
  3. ID card the original user :__________________
  4. ID card the new user :__________________
  5. New E-mail to change :______________________
  6. Please specify Truemoney number and price 200 Baht
  7. Attached Files :: Photo verification , Handwritten photos , ID card
  8. Telephone number (if any)

ผู้เล่นสามารถขอดู Login ID ในกรณีที่ลืมหรือทำการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือรหัส PIN ในกรณีที่ลืมหรือต้องการเปลี่ยนแปลง โดยคลิ๊กที่นี่

เนื่องจากเกมมีระบบควมคุมเวลาออนไลน์ ส่งเสริมการแบ่งเวลาเล่นเกมให้เหมาะสม ดังนั้นจึงมีการจำกัดเวลาออนไลน์ดังต่อไปนี้

 1. ออนไลน์เกมครบ 3 ชั่วโมง อัตราการได้รับ Den และ Exp จะลดลงเหลือ 50%
 2. ออนไลน์เกมครบ 6 ชั่วโมง อัตราการได้รับ Den และ Exp จะเป็น 0
ซึ่งมีวิธีทีจะทำให้อัตราการได้รับกลับมาเป็น 100% เหมือนเดิมง่ายๆ เพียงแค่ออกแล้วเข้าเกมใหม่ หรือย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปมาระหว่าง Arena และ Free

ผู้เล่นสามารถตรวจสอบเวลาออนไลน์ในเกมได้โดยกดปุ่ม Ctrl+T และอย่าลืมแบ่งเวลาเล่นเกมให้เหมาะสมด้วยนะ

แก้ไขโดยการตรวจสอบไฟล์เกม กดไปที่ปุ่ม 'ตั้งค่า' บน Patcher เลือก ซ่อมแซมไฟล์เกม>กดปุ่ม 'ตรวจสอบ' แล้วเข้าเกมใหม่อีกครั้ง

อาจเกิดจากหลายๆ สาเหตุ ทั้งนี้ทีมงานได้พบเจอและรวบรวมการแก้ปัญหาไว้ 4 สาเหตุดังนี้

 1. เกิดจากการที่ได้ติดตั้ง Windows ใหม่แล้วไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจอ กรุณาตรวจสอบไดรเวอร์การ์ดจอของเครื่อง ว่าได้ติดตั้งแล้วหรือยัง หากยังไม่ได้ติดตั้ง สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อทำการติดตั้งได้ที่หน้า ดาวน์โหลด อยูในส่วนของ "โปรแกรมอัตถประโยชน์อื่น ๆ" แล้วเลือกตามรุ่นของไดรเวอร์การ์ดจอที่ใช้งานอยู่
 2. ลองเสียบสายหูฟัง แล้วเข้าเกมใหม่อีกครั้ง
 3. เกิดจากโปรแกรม CyberLink PowerDVD (Brs.exe) รบกวนการทำงานของเกม แนะนำให้ถอดถอนการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว หลังจากนั้นเข้าเกมใหม่อีกครั้ง
 4. โปรแกรมแอนติไวรัส McAfee, AVG ทำการบล็อคไม่ให้รันเกม แนะนำให้หยุดการทำงานหรือถอดถอนโปรแกรมออกจากเครื่องก่อนแล้วลองเข้าเกมใหม่อีกครั้ง
 5. เกิดจากไวรัสกำลังรบวนการทำงานของเกม กรุณาตรวจสอบการทำงานของไวรัสที่แฝงตัวอยู่ในระบบ Windows แนะนำให้สแกนโดยใช้โปรแกรม ComboFix หากยังเกิดปัญหาให้ทำการซ่อมแซมไฟล์ Windows โดยการเปิด cmd พิมพ์คำสั่ง sfc /scannow (Win7ขึ้นไป)
 1. เบื้องต้นให้ลองกดปุ่ม CTRL+Tab เพื่อแสดงผลลูกศรก่อน
 2. อีกวิธีสำหรับ Windows 10 ให้ปรับตั้งค่าที่ Control Panel\Hardware and Sound\Power Options\System Settings นำติ๊กถูกที่ Turn on fast startup ออก แล้วรีสตาร์ทอีกครั้ง
 3. หากลูกศรยังไม่ปรากฎหรือยังเกิดอาการภาพกระตุก ให้ลองดาวน์โหลดตัวช่วย Restart ตัวนี้ไป Run full_restart.zip โดย Run file ที่ชื่อว่า full_restart.cmd ข้างในไฟล์ zip ได้ทันที หลังจากนั้นวินโดว์จะทำการ Restart ตัวเองโดยอัตโนมัติ แล้วลองเข้าเกมใหม่อีกครั้ง

ระบบยังไม่ได้ทำการติดตั้ง .NET Framework จำเป็นต้องมีการติดตั้ง .NET Framework 4.0

 • สำหรับ Windows XP ให้ทำการติดตั้ง .NET Framework 4.0 (Client Profile)
 • สำหรับ Windows 7 ให้ทำการติดตั้ง .NET Framework 4.0 (Client Profile) หากเกิดปัญหาในการติดตั้ง ลองศึกษาวิธีแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่นี่
 • สำหรับ Windows 8.0 หรือ 8.1 ให้ทำการติดตั้ง .NET Framework 4.5
 • เกิดจากไวรัสกำลังรบวนการทำงานของเกม กรุณาตรวจสอบการทำงานของไวรัสที่แฝงตัวอยู่ในระบบ Windows แนะนำให้สแกนโดยใช้โปรแกรม ComboFix หากยังเกิดปัญหาให้ทำการซ่อมแซมไฟล์ Windows โดยการเปิด cmd พิมพ์คำสั่ง sfc /scannow (Win7ขึ้นไป)

ชื่อตัวละครที่สามารถตั้งชื่อได้จะแบ่งออกเป็น 2 ที่ คือตัวละครที่สมัครใหม่ และใช้บัตรเปลี่ยนชื่อตัวละครภายในเกม

การตั้งชื่อตัวละครที่สมัครใหม่
ตัวอักษรที่สามารถตั้งชื่อตัวละครได้คือ ตัวอักษรปกติ A-Z a-z 0-9 ก-ฮ สระและวรรณยุคไทย ไม่สามารถใช้งานตัวอักษรพิเศษได้รวมถึงการการพิมพ์สระหรือวรรณยุคซ้อนกัน 2 ตัว หรือการพิมพ์สระหรือวรรณยุคอื่นๆซ้อนกัน 2 ตัว (สระอุ สระอู สระอิ สระอี สระอึ สระอื ไม้หันอากาศ ไม้ทัณฑฆาต ไม้ไต่คู้ ไม้เอก ไม้โท ไม้ตรี ไม้จัตวา พินทุ นิคหิต) ถือว่าไม่ถูกหลักการจัดวางอักขระภาษาไทย และจำเป็นต้องมีความยาวตั้งแต่ 5-16 ตัวอักษร
การตั้งชื่อตัวละครโดยใช้ไอเทมเปลี่ยนชื่อ
ตัวอักษรที่สามารถตั้งชื่อตัวละครได้คือ ตัวอักษรปกติ A-Z a-z 0-9 ก-ฮ สระ วรรณยุคไทย (จัดวางอักขระตามหลักภาษาไทยที่ถูกต้อง) และสามารถใช้งานสัญลักษณ์พิเศษได้ดังนี้
 • สัญลักษณ์พิเศษวิธีกดสัญลักษณ์พิเศษ

 • Alt – 128

 • Alt – 145

 • Alt – 146

 • Alt – 147

 • Alt – 148

 • Alt – 239

 • Alt – 149

 • Alt – 150

 • Alt – 151

 • ~Alt – 126

 • Alt – 133

โปรดตรวจสอบว่ามีโปรแกรมแก้ไขตัวเกมทำงานอยู่หรือไม่ เช่นโปรแกรมแก้ไขไอค่อนกีต้าร์ ปิดการทำงานและถอดถอนโปรแกรมเหล่านั้นแล้วเข้าเกมใหม่อีกครั้ง

โปรดตรวจสอบว่ามีการตั้งค่า Compatibility Mode อยู่หรือไม่ เบื้องต้นลองตรวจสอบไฟล์ที่ชื่อ Patcher.exe, Audition.exe, Launcher.exe ที่อยู่ในโฟลเดอร์เกมทั้ง 3 ไฟล์นี้ โดยการคลิกขวาที่ไฟล์ > Properties > แท็บ Compatibility > Compatibility Mode ตรวจสอบการทำเครื่องหมายถูกในส่วนของ Run this program in compatibility mode for หากมีการทำเครื่องหมายไว้ ให้นำออก แล้วกด OK หลังจากนั้นเข้าเกมใหม่อีกครั้ง

ปัญหานี้พบบ่อยมากสำหรับผู้ที่ติดตั้งข้อมูลเกมไว้ Harddisk จานหมุน แนะนำให้ลองย้ายข้อมูลเกมไว้ในแฟลชไดรว์หรือ SSD แล้วรันเกมจากตรงนั้นได้เลย

ปัญหานี้จะพบบ่อยใน Windows 8.1 - 10 ขึ้นไป วิธีแก้ไขคือกดที่ More info หลังจากนั้นจะมีปุ่ม Run anyway ปรากฏขึ้นมา กดปุ่มนี้แล้วจะสามารถดำเนินการติดตั้งตัวเกมต่อไปได้

ถ้าหากยังไม่พบคำตอบ กรุณาฝากคำถามไว้ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,แจ้งปัญหาตัวละคร,แจ้งปัญหาการเติมเงิน,แจ้งข้อผิดพลาดภายในเกม,ติดต่อทีมงาน,ตรวจสอบสถานะเคส หรืออื่นๆ