แนะนำ ระบบ Couple Bank

เมื่อ 22 ม.ค. 2566 เข้าชม 3,648 ครั้ง

ระบบ Couple Bank

ระบบใหม่ที่จะทำให้คู่รักแชร์ Den ระหว่างกันได้ และมีภารกิจให้ทำเพื่อรับของรางวัลพิเศษ ตามระดับประเภทบัญชีที่ได้รับ

วิธีใช้งาน Couple Bank ขั้นแรกให้ซื้อไอเทม Couple Bank ใน Couple Garden หมวดหมู่ Item โดยสามารถซื้อได้ระยะเวลา 30วัน 90วัน 365วัน เมื่อซื้อซ้ำจะสะสมระยะเวลาไอเทมไปเรื่อยๆ

เมื่อซื้อแล้วจะมีไอค่อนปุ่ม Couple Bank เพิ่มขึ้นมาอยู่บนซ้ายของจอเกม

วิธีการฝากเงิน

 • สามารถฝากเงินได้โดยกดปุ่มฝากเงิน
 • ป้อนจำนวนเงินฝากที่ต้องการลงในช่องป้อนข้อมูลซึ่งในการฝาก 1 ครั้ง สามารถฝากได้ต่ำสุด 10,000 Den สูงสุด 10,000,000 Den
 • สามารถเก็บยอดเงินฝากได้สูงสุดถึง 4,000,000,000 Den

วิธีการถอนเงิน

 • สามารถถอนเงินได้โดยใช้ปุ่มถอนเงิน
 • การถอนเงินแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมในการถอนตามระดับประเภทบัญชี
 • ป้อนจำนวนเงินที่ต้องการถอน ระบบจะคำนวนค่าธรรมเนียมและแสดงผลให้ทราบ

ภารกิจ

 • ในการเลื่อนขั้นประเภทบัญชีแต่ละขั้นจะมีภารกิจให้ทำ 3 ภารกิจ
 • เมื่อทำสำเร็จครบทั้ง 3 ภารกิจประเภทบัญชีจะอัพเกรดขึ้นไปอีกขั้น และจะได้รับภาจกิจใหม่

 • เมื่อกดรับของรางวัลเรียบร้อย ระดับประเภทบัญชีจะอัพเกรด

 • เมื่อถึงประเภทบัญชี Royal แล้ว จะเริ่มนับตั้งแต่ระดับ Normal ใหม่อีกครั้ง
 • ประเภทบัญชีในแต่ละระดับจะมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่แตกต่างกันดังตารางต่อไปนี้
ประเภทบัญชี ค่าธรรมเนียม
Normal 30%
Classic 25%
Premier 20%
Special 15%
Royal 10%

ยอดเงินฝาก Couple Bank

 • สามารถใช้ยอดเงินฝากซื้อไอเทมใน Secret Garden, Mandrake Room, Couple Garden ได้
 • เมื่อต้องการใช้ยอดเงินฝากในการซื้อไอเทม ให้ทำเครื่องหมายใช้เงินออม แล้วซื้อไอเทมที่ต้องการ ระบบจะหักเงินออมแทนเงินส่วนตัว
 • กรณียอดเงินออมในบัญชีไม่เพียงพอ ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าจะใช้เงินส่วนตัวรวมในการซื้อหรือไม่
 • ไอเทมบัวรดน้ำ และไอเทมปุ๋ย ที่เพิ่มเข้ามาใหม่จะใช้ยอดจากเงินออมในบัญชีเงินฝากเท่านั้น ไม่สามารถใช้เงินส่วนตัวซื้อได้

 • ไอเทมบัวรดน้ำและปุ๋ยที่มาใหม่ สามารถซื้อได้ทีละจำนวนมากๆ สูงถึง 1,000 ชิ้นต่อครั้ง


แบ่งปันข่าวสารลง facebook

ตารางแข่งขัน Arena