กิจกรรม Couple Pride Month

เมื่อ 15 มิ.ย. 2567 เข้าชม 5,251 ครั้ง

เก็บใจคู่รักในเดือน Pride Month ได้ครบจำนวน 9,000 Couple Point (*นับเฉพาะการรับ Couple Point ในสวน Couple Garden หรือ Couple Battle Party ครั้งละไม่เกิน 40 Point เช่นการเก็บกล่องใจในสวน 10 20 Point แต่กล่องใจที่มากกว่า 40 ระบบจะไม่นับคะแนน) หรือเก็บรอบเต้นโหมดคู่รัก (Couple Dance, Couple Dance-Expert, Couple Dance-8, Couple Dance 31-4, Couple Dance 31-8 โหมดใดก็ได้กับคู่รัก และผู้เล่นในห้องต้องครบ 3 คู่) 1 รอบเท่ากับ 10 คะแนน ในระยะเวลากิจกรรมรับไปเลยแหวนสุดพิเศษ

*ปรับปรุงเงื่อนไขเพิ่มเติมวันที่ 22 มิถุนายน 2567 เพื่อให้ทำกิจกรรมได้ง่ายมากขึ้น

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 16 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2567

ของรางวัลที่ได้รับ


Black Diamond Couple Ring
(เฉพาะคู่รักที่แต่งงานแล้วเท่านั้นสามารถรับของรางวัลได้)

ตรวจสอบและรับของรางวัล


แบ่งปันข่าวสารลง facebook