แนะนำ แนะนำระบบ Buddy Garden

เมื่อ 12 ส.ค. 2557 เข้าชม 31,596 ครั้ง

แนะนำระบบ Buddy Garden

ปลูกสวนได้ ไม่ง้อคู่รัก

ตื่นเต้นไปด้วยกันกับระบบสวนแบบใหม่ ที่จะทำให้ผู้เล่นสนุกเพลิดเพลินกับเพื่อนๆ พร้อมรับชุดที่ถูกใจด้วยการถักทอเสื้อผ้าด้วยตัวเอง

หลังจากนี้ไประบบสวนจะถูกแยกออกเป็น  2 ระบบใหญ่ คือ Buddy Garden และ Couple Garden

โดยระบบ Buddy Garden นั้นสามารถเข้าไปเล่นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีคู่เต้นเหมือน Couple Garden

ผู้เล่นใหม่จำเป็นจะต้องจ่ายเงิน Den จำนวน 50,000 เพื่อเปิดสวน

หลังจากนั้นจะได้พื้นที่ในการปลูกสวน โดยพื้นที่แห่งนี้สามารถปลูกดอกฝ้ายได้เพียงอย่างเดียว การกระทำในแต่ละอย่างเพื่อดูแลรักษาต้นไม้จะใช้ Mac Point หากมีไม่เพียงพอจะไม่สามารถดำเนินการใดใดได้

หากดอกฝ้ายมีการพัฒนาจะปรากฏ Grow Up เพื่อแสดงให้รู้ว่าดอกฝ้ายเติบโตขึ้นในระดับถัดไปแล้ว

การดูแลดอกฝ้าย

ดอกฝ้ายจะมีพัฒนาการ 5 ขั้น เครื่องมือดูแลโดยทั่วไปจะเหมือนกับสวนคู่รัก โดยการดูแลรักษาที่สามารถทำได้จะมีการรดน้ำ ใส่ปุ๋ย ปัดฝุ่น และสถานะของต้นดอกฝ้ายจะมีอยู่ 5 ระดับคือ ดีที่สุด > ปกติ > พอใช้ > เฉา > ตาย

สถานะการดูแลรักษาต่างๆ จะขึ้นให้ทำทุกๆ 9 ชั่วโมง แต่เมื่อระดับดอกฝ้ายอยู่ในระดับที่ 5 จะเปลี่ยนเป็นทุกๆ 21 ชั่วโมง

ระยะเวลาการรดน้ำจะมีสถานะทุก 2 ชั่วโมง ใส่ปุ๋ยทุก 4 ชั่วโมง และปัดฝุ่นทุก 6 ชั่วโมง โดยสถานะการดูแลเหล่านี้จะขึ้นให้ทำจริงทุกๆ 9 ชั่วโมง แต่เมื่อระดับดอกฝ้ายอยู่ในระดับที่ 5 จะเปลี่ยนเป็นทุกๆ 21 ชั่วโมง

ตารางสถานะของดอกฝ้ายเมื่อเวลาผ่านไป

 

สถานะ

การดูแลรักษา

ดีที่สุด

ปกติ

พอใช้

เฉา

ตาย

รดน้ำ

2 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

12 ชั่วโมง

24 ชั่วโมง

ตลอดไป

ใส่ปุ๋ย

4 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง

16 ชั่วโมง

32 ชั่วโมง

ปัดฝุ่น

6 ชั่วโมง

10 ชั่วโมง

20 ชั่วโมง

40 ชั่วโมง

 

ตารางสถานะต่างๆของดอกฝ้าย

 

รายละเอียด

รูป

สถานะ

อยู่ในสถานะดีที่สุด

อยู่ในสถานะปกติ

มีการดูแลบางอย่าง
ที่ต้องทำ

ต้องการการดูแล
เป็นพิเศษ

ดอกไม้เฉาตาย

เอฟเฟค

เปล่งประกาย

-

-

หมอกควัน

-

 

การเจริญเติบโตของดอกฝ้ายในแต่ละระดับ

จำนวนการใช้ Mac Point ในการดูแล

ดอกฝ้ายระดับ

Mac Point ที่ต้องการใน 1 การกระทำ

รดน้ำ

ปุ๋ย

ปัดฝุ่น

1

1 Point

1 Point

2 Point

2

1 Point

1 Point

2 Point

3

2 Point

2 Point

3 Point

4

2 Point

3 Point

5 Point

5

2 Point

4 Point

7 Point

วิธีที่ทำให้ประหยัด Mac Point มากขึ้น

1. ของตกแต่งสวน

  • ถ้าหากเพื่อนๆ ซื้อของตกแต่งสวนจากร้านค้ามาประดับไว้จะช่วยลดการใช้ Mac Point ลงชิ้นละ 1 Point โดยจะลดการใช้ Point ได้ต่ำสุดการกระทำละ 1 Point

2. เปลี่ยนกระถางปลูก

  • เมื่อเปลี่ยนกระถางปลูกโดยซื้อจากร้านค้าจะช่วยลดการใช้ Mac Point ลง 5 Point โดยจะลดการใช้ Point ได้ต่ำสุดการกระทำละ 1 Point
  • กระถางปลูกที่ซื้อมาจะมีระยะเวลา 30 วัน เมื่อหมดระยะเวลาจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นกระถางเดิมโดยอัตโนมัติ

  

ตารางดอกฝ้ายระดับ 5 แต่ละชนิด

เมื่อดอกฝ้ายเจริญเติบโตระดับ 4 ไประดับ 5 ระบบจะสุ่มดอกฝ้ายระดับ 5 ชนิดต่างๆ ดังนี้

No

ชนิด

อัตราที่จะได้รับ

ดอกฝ้าย

ชื่อ

1

Red thread

30%

2

Orange thread

30%

3

Yellow thread

15%

4

 

Green thread

10%

5

 

Blue thread

10%

6

 

เป่ายิ่งฉุบ pocket

5%

 

หนอนและใยแมงมุม

หนอนและใยแมงมุมจะเป็นตัวขัดขวางการเจริญเติบโตของดอกฝ้าย โดยหนอนจะเพิ่มขึ้นทุก 4 ชั่วโมง ใยแมงมุมจะเพิ่มขึ้นทุก 6 ชั่วโมง และดอกฝ้ายจะลดระดับลงทุกๆ 8 หรือ 12 ชั่วโมงเมื่อมีหนอนหรือใยแมงมุม

ตารางการเพิ่มของหนอนและใยแมงมุม

ระดับของดอกฝ้าย

ระดับของหนอน

(4ชั่วโมง)

ระดับของใยแมงมุม

(6ชั่วโมง)

1

0

0

2

1

2

3

2

4

4

3

6

5

3

6

 

ตารางการลดระดับของดอกฝ้ายเมื่อมีหนอนและใยแมงมุม

No

จำนวนหนอน

การลดระดับ

(8ชั่วโมง)

จำนวนใยแมงมุม

การลดระดับ(12ชั่วโมง)

1

1~3 ตัว

1 ระดับ

1~5

1 ระดับ

2

4~6 ตัว

2 ระดับ

6~10

2 ระดับ

3

7~10 ตัว

3 ระดับ

-

 

 

การกำจัดหนอนและใยแมงมุม

1.มีเฉพาะผู้เยี่ยมชมสวน (เพื่อน) เท่านั้นที่สามารถกำจัดหนอนและใยแมงมุมได้
2.หนอนและใยแมงมุมจะถูกกำจัดโดยอัตโนมัติในบางเวลา (หนอน 100ชั่วโมง / ใยแมงมุม 72 ชั่วโมง)
3.ดอกฝ้ายสามารถเจริญเติบโตไปพร้อมกับหนอนและใยแมงมุมได้ แต่ผู้เล่นจะต้องเสีย Mac Point ในการดูแลมากกว่าปกติ (ควรให้เพื่อนมาช่วยดูแลจะดีที่สุด)

ช่วยดูแลสวนของเพื่อน

เพื่อนๆสามารถช่วยดูแลสวนให้เพื่อนในรายชื่อ Messenger ได้ โดยเพื่อนที่ทำการเปิด Buddy Garden จะมีสัญลักษณ์ดอกไม้ปรากฏอยู่หลังชื่อตัวละครนั้น

หลังจากนั้นจะปรากฏสวนของเพื่อน ซึ่งผู้เล่นสามารถช่วยเพื่อนได้ 10 ครั้งต่อวัน เครื่องมือในการดูแลมีอยู่ 3 ชนิดคือ กำจัดใยแมงมุม ทุบแมลง และฟื้นฟู

ในการช่วยดูแลสวนของเพื่อนในแต่ละครั้งจะได้รับของรางวัลเป็น Den หรือ Mac Point เป็นการตอบแทน

ยังไม่เพียงแค่นั้น เพื่อนๆสามารถเล่นเป่ายิ่งฉุบกับเพื่อนที่เข้าชมสวนของเราได้อีกด้วย โดยจำเป็นต้องมีเป่ายิ่งฉุบ pocket สามารถหาได้จากการเก็บเกี่ยวดอกฝ้าย ผู้ชนะจะได้รับด้ายไหม 5 ชิ้นเป็นรางวัล แต่หากไม่มีเพื่อนก็สามารถเล่นกับ NPC ได้โดยไม่ต้องง้อเพื่อนเลย ผู้ชนะจะได้รับด้ายไหมจำนวน 2 ชิ้นเป็นรางวัล

ในส่วนของการถักทอเสื้อผ้าด้วยตัวเอง จำเป็นต้องดูแลดอกฝ้ายและเก็บเกี่ยวผลผลิตดอกฝ้ายในระดับที่ 5 หลังจากนั้นวัตถุดิบจะแปรรูปเป็นด้ายไหมสีสันต่างๆ

สามารถตรวจสอบจำนวนด้ายไหมแต่ละสีที่เครื่องจักรเย็บผ้า แบบเสื้อผ้าหลากหลายชุดก็จะปรากฏไว้ในนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเพื่อนๆ สามารถเลือกถักทอเสื้อผ้าตามแบบชุดที่กำหนดได้เลย โดยจำเป็นต้องดูจำนวนสีด้ายไหมที่แบบชุดนั้นต้องการด้วย หากจำนวนมีไม่เพียงพอก็จะยังไม่สามารถถักทอได้ 

ในการถักทอเสื้อแต่ละครั้งจะใช้เวลา 30 นาที 

หลังจากนั้นสามารถกดรับชุดที่เราถักทอได้เลยทันที สามารถตรวจสอบไอเทมได้ที่ Fashion Mall >  MY ITEM

หวังว่าคงถูกอกถูกใจกันหลายคนกับระบบใหม่ที่จะทำให้รับเสื้อผ้าไปใช้กันฟรีๆ ชวนเพื่อนๆมาปลูกดอกฝ้ายด้วยกันเถอะ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 18 สิงหาคม 2557


แบ่งปันข่าวสารลง facebook