แนะนำ แนะนำระบบ Club Season Ranking (ใหม่)

เมื่อ 1 พ.ค. 2560 เข้าชม 11,580 ครั้ง

ระบบที่เฟ้นหาสุดยอดคลับในแต่ละฤดูกาล โดยอัพเกรดจากระบบการจัดอันดับแบบเดิมให้มีการแข่งขันในการสะสม Club Point มากยิ่งขึ้น และยังได้รับไอเทมสุดพิเศษสำหรับคลับที่ได้อันดับ 1-5 ของฤดูกาลอีกด้วย

สำหรับคลับอันดับแรกในระบบการจัดอันดับแบบเดิมจะได้รับไอค่อน ยกคลับ

ระบบจะทำการรีเซ็ตอันดับทุกๆ 3 เดือนโดยระยะเวลาของแต่ละฤดูกาลมีดังนี้

ฤดูกาล ระยะเวลา
ฤดูกาลที่ 1 1 มกราคม - 31 มีนาคม
ฤดูกาลที่ 2 1 เมษายน - 30 มิถุนายน
ฤดูกาลที่ 3 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน
ฤดูกาลที่ 4 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม

ของรางวัลที่ได้รับ

อับดับ ของรางวัล
อันดับ 1 ไอเทมรางวัล Season 1, 2, 3 หรือ 4
30% Discount Coupon (1ชิ้น)
อันดับ 1-5 ไอเทมรางวัล Season 1, 2, 3 หรือ 4

*เปลี่ยนแปลงของรางวัลตั้งแต่ Season 2 ของปี 2017 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบ
**ของรางวัลที่ได้รับจะมีระยะเวลา 90 วัน

ฤดูกาล ของรางวัล
ฤดูกาลที่ 1
ฤดูกาลที่ 2
ฤดูกาลที่ 3
ฤดูกาลที่ 4

แบ่งปันข่าวสารลง facebook